Du betyr noe!

Din stemme betyr noe!! Du kan ikke tenke at alle andre stemmer, og at det derfor ikke spiller noen rolle om du lar være akkurat i år. Alle som har rett til å stemme bør bruke den stemmen, om det så er for å stemme blankt. Alt er bedre enn å ikke stemme.

Jeg synes det er vanskelig å finne et parti som jeg støtter i alle saker. Derfor tenker jeg det er viktig å velge seg ut de sakene som betyr mest for deg og de sakene som du virkelig ikke kan stå inne for, og så stemme deretter. For meg har det vært viktig å stemme på noen som bryr seg om byen jeg bor i, og som ønsker å ta vare på de perlene vi har. Derfor har det vært naturlig for meg å se på jernbanediskusjonen og hvem som støtter det jeg ønsker. I tillegg er det et pluss for meg at de støtter de skolene vi har i dag. Altså at de ønsker å bevare det skolesystemet vi har i Hamar, og ikke legge ned skolene for å bygge en stor skole.

Det er viktig for meg av flere grunner. Den viktigste er nok at jeg ikke tror at disse storskolene er for alle, og det dermed vil være flere som faller utenfor. Men dersom det bygges en stor skole vil det også være flere som blir avhengig av buss/taxi til skolen, og på lang sikt tror jeg det kan gjøre noe med våre barns fysiske og psykiske helse. Barna våre har godt av å gå til skolen og fysisk aktivitet er bra for både den fysiske kroppen og den psykiske kroppen. I tillegg vil det også være behov for mer trafikk som igjen øker risikoen for de som faktisk går til skolen langs veien, og for ikke å snakke om konsekvensen det har for miljøet med økt utslipp.

Så det er altså de to sakene som har betydd noe for meg, og det som får min stemme i dag.

Jeg håper alle over 18 bruker den muligheten til har til å stemme i dag om de ikke allerede har gjort det! Og det blir jo heller ikke mye enklere enn det er i dag, for du trenger ikke en gang lete gjennom skuffer og skap for å finne valgkortet. Det har hvertfall jeg fått i digipost og har det dermed rett på mobilen, og den er jo alltid med uansett.

Stem på det du tror på, og som er viktig for deg!!