Du trenger ikke…

Å leve et liv hvor du må gjør alt best og må bli likt av alle er en byrde som ingen skulle måte bære. 

Den skuffelsen da man ikke når helt opp eller da du oppdager at noen ikke liker deg og du ikke kan gjøre noe med det knekker selvtilliten og det gir grobunn for en usikkerhet så stor. 

Du føler du mister kontrollen, hvem er jeg om jeg ikke er hun som alle liker, hun som har stålkontroll og som alltid gjør det bra?? 

En usikkerhet som gir deg en vilje av stål, men som også tar fra deg muligheten til å prøvd noe nytt, bare fordi du er redd for å feile.

Du får evnen til å gi alt, men det bryter deg også ned bit for bit. For hvor lenge klarer du å være best i alt du gjør og hvor mange skal du møte før du treffer noen som ikke liker deg? 

En dag sier det stopp! HARDT..

Så husk, du trenger ikke alltid være best, du trenger ikke å bli likt av alle. Du trenger bare å være deg selv, og det er mer enn bra nok!